Hjälp vid skada

Att idrotta och hålla sig aktiv är superviktigt både för kroppen och för hälsan. Genom att röra på dig bygger du upp en stark och stabil kropp som kan förebygga flera olika skador och sjukdomar. Men även om du idrottar finns det en risk att du drabbas av skador.

Knä rehabOm du anstränger kroppen för hårt, tränar utan att värma upp eller snubblar när du springer kan du skada både muskler och leder. Inom idrottsbranschen är det inte ovanligt att höra ord som stukning, kontusion och ledbandsskada, så kallade idrottsskador. Dessa är några av de vanligaste skadorna man kan råka ut för när man är aktiv inom en viss sport.

Det estimerats vara omkring 110 000 människor som söker sig till akuten varje år på grund av att de drabbats av någon form av idrottsskada. Dessutom har socialstyrelsen räknat ut det årligen är cirka 60 000 ungdomar som drabbas av idrottsskador. En anledning till att siffrorna är så höga är att vi i dagens samhälle tränar i allt större utsträckning, något som i grunden är väldigt positivt, men det kan även vara så att många tränar över sina egentliga förmågor och inte tar alla säkerhetsåtgärder de borde.

De mest grundläggande tipsen för att undvika idrottsskador är inte svåra att följa, det handlar i stort om att först vara i god fysisk form för den sporten eller träningsformen man utför innan man satsar för hårt. Man bör helt enkelt lägga sig på den nivån som överensstämmer med sin nuvarande fysiska form och arbeta sig uppåt. Dessutom bör man alltid använda den skyddsutrustning som ingår i idrotten eller träningen och se till att värma upp innan man spelar eller tränar.

Skulle du råka ut får en allvarligare skada och misstänker att du har en fraktur, meniskskada, luxation, led- / korsbandsskada eller liknande så är det viktigt att uppsöka närmaste sjukhus för att bli undersökt av en legitimerad läkare. Har du inte möjlighet att ta dig själv till sjukhuset får du ringa 112. En allvarligare skada kräver en professionell behandling för att läka på rätt sätt.

Är det däremot frågan om en mindre skada såsom stukning eller slag mot en kroppsdel som orsakar blåmärken och svullnad kan du oftast behandla skadan på egen hand. Den första åtgärden vid en sådan skada är tryckförband. Ett tryckförband innebär att du lindar en elastisk linda hårt åtdraget runt det drabbade området. Tryckförbanden minskar svullnaden och förkortar läkningstiden. Som smärtlindring kan du använda en ispåse som du lägger på tryckförbandet.

I vissa fall kan du efter en skada behöva få hjälp med rehabilitering och då kan du kontakta en sjukgymnast som lägger upp ett träningsprogram som är anpassat efter din skada. I andra fall krävs det en längre professionell behandling av till exempel en naprapat som behandlar och rehabiliterar din skada på rätt sätt. En naprapat jobbar i huvudsak med att först hjälpa dig att bli av med smärtan och sedan se till att du inte får tillbaka den.