Första hjälpen kurs för idrottsledare

Ingen ska lämnas ensam om en olycka händer. Att kunna och våga ge första hjälpen vid träning såväl som vid tävling är ett sätt att hjälpa idrottsutövare om en olycka inträffar.

Lär dig hantera olika situationer

Som idrottsledare så är det viktigt att kunna hantera situationer där en person trampar snett och bryter foten. En fotbollsspelare eller ishockeyspelare får kanske en lårkaka. Att ha kunskapar och verktyg för att kunna hantera de vanligaste skadorna och sjukdomsfallen inom sport och även veta när det är bäst att inte flytta en person, exempelvis vid huvud och ryggskador kan inte enbart förkorta tiden för skadan att läka utan det kan även rädda liv.

Det finns speciella första hjälpen-kurser som vänder sig till personer som arbetar för idrottsföreningar. I dessa kurser så är fokus på att ge hjälp för vanliga skador som kan förekomma. Utbildningen kan skräddarsys så att den hantera vanliga skador och scenarier för en särskild idrott.

Grundmaterialet innehåller material som passar de flesta idrottssammanhang och sedan så anpassas kursen till olika verksamheter som passar exempelvis ridklubbar eller gym. Först sker en genomgång av materialet och sedan får deltagarna i kursen gå inom träningsmoment där de praktiskt tillämpare sina teoretiska kunskaper. Denna träning sker utifrån olika olycksfall scenarion, bland annat frakturer, stukningar, slag mot ögon, utslagna tänder och hjärnskakningar.

Hjärt-och lungräddning

Det finns olika typer av första hjälpen-kurser. Hjärt-lungräddning, HLR, ges om en person har fått problem med hjärtverksamheten eller med sin andning. Ingen utrustning behövs för att kunna ge en basal hjärt-lungräddning och det finns kurser där du lär dig grunderna. Första hjälpen-kurs för idrottsledare är inte lika avancerad som den som ges till sjukvårdpersonal där särskild teknisk utrustning krävs. Denna typ av kurs är viktigt för all idrottsledare som vistas i badhus och i vatten.

Att ha kunskapen om vad man ska göra när olyckan är framme ger både idrottsledaren och deltagarna en trygghet och kan få idrottarna att våga satsa lite utöver sin förmåga för de vet att hjälp finns om något skulle hända.